İbrahim Anadolu’nun ıssızlaşmaya başlamış köylerinden birinde geniş ailesiyle birlikte yaşamaya devam eden yaşlı bir adamdır. Oldukça sıradan bir yaşam süren İbrahim’in hayatı karısı Meryem’in ölümüyle tamamen değişir. Çünkü köye atanan yeni ve acemi imam beyaz kefen bulunamaması sebebiyle cenazenin defnedilmesine karşı çıkmaktadır. İbrahim bir yandan karısının ölümüyle baş etmeye çalışırken diğer yandan karısını gömebilmek için arkadaşı Musa’yı da yanına alarak sıra dışı bir mücadeleye girişir.

Film günümüz Türkiye’sinin de küçük bir modeli olan öyküsüyle, gücünün kaynağını ilahi boyutlara dayandıran iktidarın, eleştirilemez ve reddedilemez uygulamalarıyla yarattığı olumsuz dünyaya odaklanıyor ve bu dünyanın sınırlarını çizerek kendi çözüm önerisini sunuyor.


Ibrahim is an old man who keeps living with his large family in one of those desolated villages of Anatolia. Ibrahim's life, which is quite ordinary, changes completely with the death of his wife, Meryem. Because the new and inexperienced imam which is appointed to the village do not let the corpse be buried since a white shroud cannot be found. On the one hand, Ibrahim is trying to handle with the death of his wife and on the other hand he is getting into an extraordinary struggle with his friend, Musa, in order to bury his wife.

This film with its story, which is an embodiment of present day Turkey, focuses on the negative world the governments -which base their powers source upon divine dimensions- created with their uncriticizable and irrefutable applications; furthermore it shows the boundaries of this World and offers its own solution.


Ölüm Hakkında Bilmeniz Gereken Üç Şey - Three Things You Need To Know About Death